toppuvenstre.jpg (29982 bytes)

Visus as, Sognefjellsvegen 3, 2686 Lom.     Telefon 61211003       Mobil Ola 97169557       post@visus.no        www.visus.no


Topptr (8799 bytes)
Heile prosessen frå idè/ skisse til ferdig produkt og utarbeider på førehand framdriftsplan og budsjett. Utforming av tekst og eventuell oversetting til andre språk.  Oppdaterte skisser som pdf eller på papir. Vi veit av erfaring kva for trykkeri som høver best til kvar trykksak og hentar tenester der vi får det beste resultatet - til ein gunstig pris.

trykksaker1.png (443849 bytes)
trykksaker5.png (597342 bytes)
trykksaker3.png (443849 bytes)
trykksaker8.png (655724 bytes)
trykksaker7.png (250153 bytes)
trykksaker10.png (535780 bytes)