toppuvenstre.jpg (29982 bytes)

Visus as, Sognefjellsvegen 3, 2686 Lom.     Telefon 61211003       Mobil Ola 97169557       post@visus.no        www.visus.no


Topptr (8799 bytes)
Heile prosessen frå idè/ skisse til ferdig produkt og utarbeider på førehand framdriftsplan og budsjett. Vårt omfattende fotoarkiv blir stilt gratis til disposisjon for kundane og står elles for nødvendig fotografering. Utforming av  tekst og eventuell oversetting til andre språk.  Oppdaterte skisser som pdf eller på papir. Vi veit av erfaring kva for trykkeri som høver best til kvar trykksak og  hentar tenester der vi får det beste resultatet - til ein gunstig pris.

trykksaker1.png (443849 bytes)
   Historiske hefte Vågå historielag, Lom heimbygdslag, Skjåk historielag.  Utforming og produksjon.

trykksaker5.png (597342 bytes)
   Brosjyre leikar (Verdsdagen for psykisk helse), billettar Aktiv i Lom og etikettar Fjellgeit.
trykksaker6.png (658047 bytes)
Presentasjon, plakat og div. trykksaker Juvasshytta.

trykksaker1.png (443849 bytes)
   Diverse trykksaker Countryfestivalen i Seljord. Utforming og produksjon.

trykksaker3.png (443849 bytes)
   Diverse trykksaker Seljordfestivalen.. Utforming og produksjon.

trykksaker8.png (655724 bytes)
   Lomsguiden i 40000 eksemplar. 76 sider.  Brosjyrer, annonser og plakatar Diktardagar.

trykksaker3.png (443849 bytes)
   Sogndal og Luster reiseliv. Turguide. Skjåk il. og Vågå il. kalendere.

trykksaker7.png (250153 bytes)
    Sentrumskart Lom. Mappe årsplan Loar barnehage. Fiskekort Vårdalen grunneigarlag.

trykksaker9.png (496067 bytes)
  Plakater og trykksaker Gjendebåtene. Årsrapport Sparebank1 Lom og Skjåk.

trykksaker10.png (535780 bytes)
  Booklet, inlay og label cd Øystein Nicolaisen, plakater Haukdalen, brosjyre Strind og hefte handelshelg i Lom