toppuvenstre.jpg (29982 bytes)

Visus as, Sognefjellsvegen 3, 2686 Lom.     Telefon 61211003       Mobil Ola 97169557       post@visus.no        www.visus.no

Toppfot.jpg (31165 bytes)
Eit fotografi kan fortelje meir enn tusen ord. Som blikkfang på annonsar, plakatar eller brosjyrer eller som direkte presentasjon for kunden har produktfotografiet vesentleg betydning. Dette gjeld alt frå små artiklar til store maskinar, installasjonarog bygg.

Leige av foto til bruk i trykksaker og andre presentasjonar er ofte knytt til store kostnader. Vi har lagt våre prisar på eit lågt nivå. Alle fotografi er innlagt på database der det kan søkjast etter titlar, ord og kombinasjonar. Vi sender over pr. fax liste over aktuelle foto for grovsortering. Aktuelle utval blir så oversendt til gjennomsyn. Skulle vi mangle foto eller ikkje ha tilstrekkeleg utval av ønskt motiv eller tema, gjer vi altfor å skaffe desse.

Våre mest omfattande temagrupper er NATUR, PLANTAR, FRITID, JAKT/FISKE, MILJØ, REISELIV, KULTUR, SJØ/VANN, HIMMEL, YRKER, TRANSPORT, DYR og SPORT . Mykje av materialet vårt er teke i og rundt Jotunheimen.


foto09.jpg (345323 bytes)