toppuvenstre.jpg (29982 bytes)

Visus as, Sognefjellsvegen 3, 2686 Lom.     Telefon 61211003       Mobil Ola 97169557       post@visus.no        www.visus.no

Toppann (9575 bytes)
Prisen på spalteplass i aviser og tidsskrift er den same uansett tidspunkt for annonsering, utforming og innhald. Annonsering blir ofte sett i samanheng med andre salstiltak. Dette krev god planlegging for at bestilt annonse skal kome til rett tid.

Utforming av  alle slags annonsartil til blad,aviser og tidsskrift i einfarge eller fullfarge og tilpassar annonsen trykketeknisk slik at resultatet blir det beste.

Heile prosessen frå bestilling av plass til skisse og utforming av annonse og formidling.