Utforming og produksjon av forskjellige slags trykksaker, nettsider, storformat plansjer og tavler, annonsering og profilering.
Salg av fjellpins i serien Norske Toppar over 2000 meter.